Náměsíčnost

Somnambulismus (česky náměsíčnost) je spánková porucha, při níž postižený během spánku vstane z postele a prochází se. Projevuje se jako forma složitého nevědomého chování, které je zdánlivě cílevědomé a nastává při přechodu ze spánku do stavu podobného hypnóze. Někdy může vykonávat i poměrně složité činnosti, například odeslat SMS zprávu. Náměsíční se nemají budit, ale mají být odvedeni zpět do postele. K náměsíčnosti zpravidla dochází během NREM spánku. Může docházet k nehodám.

Náměsíčnost, kromě názvu, nemá nic společného s působením Měsíce. Nejrozšířenější domněnka odborných kruhů vychází z toho, že náměsíčnost je porucha probouzení. Laboratorní výzkumy ukázali, že sledované osoby procházejí prudce z fáze hlubokého spánku, v kterém byli delší dobu, do povrchnějšího spánku. Právě to může vyvolat dramatické odpoutání motorického systému od vědomí a vyvolat tak náměsíčný stav.

Jakmile se děti stanou dospělými, výskyt náměsíčnosti se snižuje, to vědci zdůvodňují tím, že s přibývajícím věkem se zkracují fáze spánku, v kterých se tyto příhody objevují. Vyskytuje se zejména v období velké úzkosti. U dospělých se může náměsíčnost stát chronickou poruchou.

Dívka během náměsíčnictví na obraze od Johna Everetta Millaise.

NREM fáze spánku

V průběhu NREM spánku je aktivita neuronů celkově nízká, a to se odráží v nízké úrovni metabolizmu a nízké teplotě mozku. V této fázi dochází také tělesné regeneraci, protože zjednává optimální podmínky pro syntézu základních proteinů.

Přechod z bdění do spánku NREM je charakteristický postupně se zpomalující frekvencí a prokazatelným záznamem elektroencefalografu. Podrobnější analýza průběhu EEG vln napovídá, že NREM fáze sestává ze čtyř stadií o různé hloubce spánku:

  • 1. stadium: trvá pouze několik minut a je přechodem od bdění k začátku spánku. Vlny se stávají nepravidelnými a jejich amplituda se snižuje. V průběhu tohoto stádia lze zaznamenat pomalé valivé pohyby očí a v EEG vlny s nízkou voltáží a smíšenou frekvencí. V tomto stadiu a v průběhu celé fáze NREM je patrná určitá aktivita kosterního svalstva, ale nikoliv rychlé pohyby očí, které jsou charakteristické pro REM fázi.
  • 2. stadium: vyskytují se spánková vřeténka, jedná se o krátké úseky rytmických vln s frekvencí 12–16 Hz. Jejich amplituda v průběhu celého EEG náhle klesá a narůstá (K-komplex).
  • 3. stadium: objevují se pomalé vlny o frekvenci 1–2 Hz, které se označují jako vlny delta, a představují asi 20–50 % všech vln. V této fázi už je člověka obtížné probudit např. hlukem, ale stále je možné jej vzbudit např. voláním jeho jména nebo dětským pláčem.
  • 4. stadium: delta vlny tvoří více než 50 % všech vln, jedná se o velmi hluboký spánek. Stadia 3 a 4 se někdy nazývají u člověka hluboký NREM spánek nebo delta spánek.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum